Termeni şi condiţii de utilizare

Scopul magazinului este cel de a prezenta şi vinde, cu bună credinţă, produsele concepute şi executate de către membrii Asociaţiei Spirituale LiLA. Orice funcţionare anormală a magazinului virtual care ar putea aduce daune vreunei părţi se consideră a fi neintenţionată şi nu poate fi sancţionată în vreun fel. Fapta de a produce intenţionat prejudicii de orice natură va fi sancţionată conform legislaţiei în vigoare.