În hinduism “Lila” înseamnă “joc” și are semnificația de Joc al Creației, este jocul lui Dumnezeu-Brahma care creează și re-creează, în fiecare clipă, Universul… prin Grație, prin Miracol, prin Manifestare… Dumnezeul se transformă, clipă de clipă, El Însuși, în Univers…
În joc nu există un efort volițional, în același mod nu există un scop al Creației, nu trebuie creat nimic… Dumnezeul – Brahma este marele magician care se manifestă pe Sine Însuși în Lume… totul este fluid, totul curge, totul se transformă neîncetat… Dar în același timp totul este sacru: pentru că totul provine din Dumnezeu, totul este Dumnezeu, și totul se va întoarce în Dumnezeu.
În Esența sa Lumea este perfectă pt că Dumnezeul este perfect.
Această Creație se numește Lila, Jocul Cosmic, Jocul Creației, iar lumea este rezultatul acestui Joc Divin.
LiLA este și ea o creație, a sufletului și a bucuriei noastre.
“Live LiLA”, “A trăi LiLA” – înseamnă a trăi și a crea cu grație, ca într-un joc… înseamnă a trăi liber, respectând și iubind Creația în toate manifestările ei… înseamnă a-ți găsi calea proprie de exprimare, înseamnă a crea: a-ți crea viața și a crea viața planetei, cu bucurie, cu delicatețe, dar și cu modestie, fără a te lua prea în serios, din nou ca într-un joc… căci cine suntem noi, să ne considerăm atât de importanți…
“Live LiLA” înseamnă a ajuta fără a cere nimic în schimb, dintr-un preaplin al inimii…“Live LiLA” înseamnă a învăța să împărtășești: bunuri, emoții, experiențe… înseamnă a învăța să-ți împărtășești viața…
LiLA promovează spiritualitatea ca mod de viață, asta înseamnă meditație și armonie, compasiune, iubire și ofrandă: Creației, Dumnezeului, Celorlalți, Totului…

 

LiLA își propune să creeze o Școală spirituală.

LiLA este o Școală spirituală.

LiLA este o Școală spirituală : asta înseamnă că își construiește și își asumă propria identitate. Chiar dacă ”adevărurile spirituale” sunt aceleași de milenii, LiLA propune o redefinire a acestora pe măsura minții și structurii emoționale a omului occidental modern…

Om modern care din păcate s-a uitat, s-a pierdut pe sine, în meandrele minții, ambițiilor și deșertăciunilor sale, om modern care a uitat și a pierdut Esența, Esența sa, Esența a Tot…

O Școală spirituală inițiază o cale spirituală: aceasta este, în esență,… o căutare a Esenței!

O mișcare spirituală începe ca o mișcare interioară: la început este doar vag orientată spre interior, printr-un efort volițional, prin curiozitate, de nevoie, sau dintr-un dor neînțeles, dintr-un fel de căutare fără obiect… Cu tenacitate, mișcarea reușește să își creeze un drum către interior, iar mai apoi îl regăsește din ce în ce mai ușor, printr-o redirecționare a atenției și a preocupărilor și a eforturilor… Pentru ca în cele din urmă să se cuibărească în interiorul fiecăruia, săpându-și un nou centru de forță, de greutate. Asta se întâmplă prin introspecție, prin meditație, prin tot felul de tehnici, prin înțelegere, deschidere a chakrelor, liniștire a minții… Dar asta presupune curaj și multă muncă…

Iar mișcarea va lucra, cu sârguință, din noul ei centru… și la un moment dat se întâmplă! Schimbarea, saltul! schimbarea minții, conștientizarea, dizolvarea ego-ului, renunțarea la veșnica luptă și autoafirmare, eliberarea…

Mișcarea devine apoi exterioară, de redefinire a relațiilor cu exteriorul…  Din interiorul fiecăruia mișcarea izvorăște și se exteriorizează, printr-un fel de prea plin, transmițând în jur această nouă vibrație, această nouă calitate a percepției și a cunoașterii… și astfel  mișcarea se extinde, la fel se extind percepția diferită, conștientizarea, spre ceilalți…

Și astfel apare și în jur schimbarea: de gândire, de percepție, de conștientizare… trezirea…

O mișcare înseamnă energie direcționată într-un anume sens… O mișcare spirituală înseamnă energie direcționată în sensul revelării Sinelui, întrezăririi acelui Absolut pe care îl numim Dumnezeu, iar mai apoi, unirii cu Acel Absolut… Căci acesta este capătul de drum, al Omului și al omenirii: iluminarea, Reîntoarcerea… Dar pentru asta este necesară dizolvarea ta ca individualitate, ca ego… ceea ce poate părea înspăimântător…

 

LiLA  nu este ”wellness”, nu este o tehnică terapeutică, nu este medicină alternativă, Reiki, yoga, qigong sau șamanism, deși folosește elemente din toate acestea…

Le folosește tocmai pentru că nu există nici o contradicție între ele. Sunt niște tehnici minunate de vindecare fizică, emoțională, de echilibrare energetică, de conștientizare… Recunoscându-le meritele, LiLA încearcă, din nou, să le personalizeze și să le orienteze predominant în folosul evoluției spirituale.

Dar până la urmă… acestea sunt doar tehnici, doar instrumente… poți folosi un instrument sau altul, le poți folosi o perioadă, apoi renunți la ele…

Ceea ce rămâne, însă, este Calea, mișcarea, înțelegerea, experimentarea…

O cale spirituală este un mod de viață și nu o tehnică. O mișcare spirituală este un angajament în fața Universului…

LiLA este deja o mișcare spirituală.

 

Indra

(textele aparțin autoarei, copierea, transmiterea sau altă utilizare a lor se poate face doar după obținerea permisiunii și cu respectarea fidelă a conținutului… mulțumesc!)