RESPIRAȚIA CU MANTRA HAM – SA

 

Ham-Sa este mantra respirației, este sunetul respirației. Este mantra pe care o cântă respirația de fiecare dată în corp, zi și noapte, de 21600 de ori pe zi: este o ajapa japa, adică o mantră care se repetă singură.

În același timp, ea poate fi însă considerată o cale naturală și spontană de conștientizare a Sinelui…

 

Sunt mai multe variante de recitare a mantrei în școlile yoghine hinduse, ca mod de corelație cu respirația, sau ca sunete: SO-HAM, HAM-SA, HONG-SAU…

 

Semnificația spirituală a repetiției este legată de mantrele scripurilor vedice iar mai apoi a școlilor vedantine, acele Mahavakyas, “mari afirmații”:

Aham Brahmasmi (“Eu sunt Brahma”, Yajur Veda, Brhadaranyaka Upanishad), Tat Tvam Asi (“Tu ești Acela”, Sama Veda, Chandogya Upanishad), So Ham (“Eu sunt El”, Isha Upanishad).

Poate fi considerată o trika mantra, adică o mantră a celor trei aspecte, Shakti (energia primordială, forța creației), Shiva (Creatorul, Originea, Primordialitatea, locul de unde provine totul dar și unde se dizolvă totul…), și aham, jiva (individul, ca manifestare a creației). Cele două forme de energie, cele două “sufluri”, prana și apana vayu, inspirul și expirul, se manifestă și ca respirație în corpul omenesc, ele sunt expresia forței Shakti care pătrunde în întreaga manifestare și o animă… Creatorul de manifestă pe Sine însuși prin respirație, tot prin respirație se dizolvă în Sine-însuși, universurile sunt create prin această respirație gigantică… Totul apare, trăiește și dispare grație respirației cosmice, Totul nu este de fapt decât o manifestare a acestei respirații…

De aceea putem folosi respirația corpului – pentru a ne reîntoarce la Marea respirație a lui Shiva, din care, de fapt, provine…

Prin mantra HAM-SA (noi vom folosi această formă de repetiție), vom uni cele două sufluri: HA (prana, inspirul, Shakti, creația), SA (apana, expirul, Shiva, disoluția), iar comprimându-le, sunetul devine Ham-Sa, “eu sunt El”, eu sunt manifestarea Lui…

Căci asta înseamnă mantra în sine : “eu sunt El, eu sunt creația”…

Dar atenție, mantra și tehnica de respirație se folosesc pentru dizolvarea egoului! (există acolo marele pericol tocmai de a aluneca în zona super egotică, în momenul în care afirm “Eu sunt Dumnezeu”, “So-ham”…, “eu sunt co-creatorul universului”, etc.).

 

Inversarea silabelor ajută însă varianta de dezidentificare, Ham este un sunet care sparge ego-ul individual, îl expansionează permițîndu-i astfel unirea cu Conștiința universală, Shiva, dizolvarea în Aceasta.

Și atunci, “eu sunt El” va deveni “nu există decât El”, eu dispar, ca individ, ca personalitate, ca ego, și acolo nu rămâne decât Existența, decât El!

 

Sub această formă vom folosi noi mantra, insistând asupra acestui aspect: “nu există altceva decât El”…, încercând să simțim asta, cu fiecare recitare…

 

Sau, după cum ar spune Vijnana Bhairava Tantra, “Același Sine caracterizat de conștiință este prezent în toate corpurile; în el nu există nici o diferență, niciunde. De aceea yoghinul, care realizează că în esență – totul nu este decât o singură conștiință, se ridică triumfător deasupra existenței transmigratorii (100)”, sau “După ce a respins atașamentul față de trup, practicantul, cu mintea statornică și cu o viziune care nu are considerație pentru nimic altceva, trebuie să contemple aceasta: eu sunt peste tot. Atunci el va gusta suprema fericire (104)”; “Oriunde s-ar îndrepta mintea, fie spre exterior fie spre interior, pretutindeni există starea lui Shiva. Întrucât Shiva este omniprezent, încotro să apuce minte pentru a-l evita? (116)” și, în sfârșit: “Realitatea lui Bhairava este aparent peste tot. Acela care știe că nu există nimic altceva decât El, atinge condiția non-dualității (124)”

 

Mantra asta își propune, să repeți silabele, cu fiecare respirația, până înțelegi, până simți asta. Prin urmărirea respirației – în timp mintea se liniștește, ego-ul dispare prin dizolvarea conștientă, prin înțelegerea semnificației cuvintelor, și se unește în cele din urmă cu Existența.

 

Indra

(textele aparțin autoarei, copierea, transmiterea sau altă utilizare a lor se poate face doar după obținerea permisiunii și cu respectarea fidelă a conținutului… mulțumesc!)