– Din noianul de întrebări s-au cernut doar două. Oare ce determină Existența să manifeste răutatea, ranchiuna, frica și urâțenia prin noi? Or fi fustrările omenirii înăbușite peste timp, ori poate instabilitatea puterii chackrelor care ne determină să intrăm în rezonanță cu frecventele joase și să reacționăm defectuos, în consecință? Oana, cu recunoștință…

 

– Simplificăm din nou, în scop de explicație “omenească”….

Este ca și cum lucrurile s-ar desfășura în două planuri distincte: planul “relativ”, omenesc, grosier, și planul “absolut”, al Existenței. Atenție! cele două planuri nu sunt situate “sus-jos” sau “la început – și acum”: ci ele există simultan, MEREU, dintotdeauna, în același timp, în același spațiu, în toate ființele, în toată Creația… (separarea lor este forțată și doar didactică, doar pentru a sugera gradele foarte diferite de “rafinament” și de “compoziție energetică”…)

Și atunci – pentru Existență, “în planul Ei”, “din punctul Ei de vedere”, nu există bun-rău, emoții negative, ranchiună, frică, etc.; astea toate sunt doar apanajul minții-etichetatoare omenești. Pentru Existență există doar forme de energie care se manifestă, care se transformă, care se descompun sau se recompun… Asta ca să-ți răspund la prima întrebare…

Cum se întâmplă concret lucrurile, totuși, în lumea omenească?

Din nou, simplificăm foarte grosier: Existența, din planul ei absolut, “furnizează” o “energie brută, primordială”, acea shakti primordială, având caracteristicile potențiale de sat-cit-ananda, adică existență-conștiință-beatitudine… Această energie se diferențiază în toate formele de manifestare, din ea se formează Totul: lume materială, dar și lume energetică, dar și lume mental-emoțională, orice…

Dar ea va și pătrunde, va infiltra Manifestarea Sa, și asta – MEREU, neîncetat: Dumnezeul se manifestă, dar și conține Manifestarea, dar și o pătrunde, neîncetat.

Existența, prin acea shakti primordială – devine deci materie: este forma sa mai grosieră de manifestare. Dar Existența continuă să-și răspândească și celelalte frecvențe în toate ființele, iar în interiorul acestor ființe ea va deveni, printre altele, și “sistem-energetic-procesator-de-energie”. Acestea sunt structurile energetice intime ale ființelor: chakrele, canalele… Ele sunt deci niște procesatoare de energie: receptoare, transformatoare, emitățoare: și fac asta non-stop…

De ce insităm asupra originii lor din Existență? (nu că ar putea avea altă origine! desigur!) Pentru că și aceste sisteme interioare vor prelua, vor “moșteni” aceleași capacități sat-cit-anada, adică “vor moșteni” capacitatea DE A MANIFESTA!!!

(ACEASTĂ CAPACITATE DE A SE MANIFESTA SE VA REGĂSI PERPETUATĂ ÎN TOATE STRUCTURILE FIINȚELOR, doar că având pondere diferită a celor trei principii sat-cit-ananda…)

Și iată că deja ne-am mutat cu discuția spre planul omenesc, acela al Manifestării, unde această shakti primordială, care există neîncetat, va fi prelucrată de către ființe exact potrivit acestor sisteme proprii interioare de procesare, adică structurilor lor energetice intime. Este ca și cum ai avea un material energetic brut, pe care fiecare ființă în prelucrează neîncetat – potrivit instrumentelor sale.

În plus, pe lângă această energie brută, sistemele de procesare vor recepționa-prelucra-reemite toate celelalte forme de energie din jur, la care au ele acces (adică frecvențe compatibile, oarecum asemănătoare). Adică tot ceea ce emit celelalte ființe, energiile locurilor, ale astrelor, etc., etc.; dar atenție! potrivit “posibilităților” receptorilor respectivi (adică vor fi selectate din jur doar acele frecvențe care “impresionează” receptorii, pentru care receptorii respectivi sunt “formatați”). Este echivalent cu ceea ce se întâmplă cu simțurile: nu poți vedea anumite frecvențe (ultraviolete), nu poți auzi ultrasunete…; vei auzi și vei vedea doar frecvențele cu care pot lucra organele tale de simț.

Acum vom vorbi doar despre aceste instrumente (nu și despre emisiile lor concrete).

Gândiți-vă însă că aceste instumente sunt perfectibile (exact conform principiului enunțat mai sus, de “conținător al Potențialității”)! Perfectibile în sensul acestor receptori-emițători, dar și în sensul posibilitaților lor concrete de prelucrare energetică. Perfectibile de la o specie la alta, de la o ființă la alta, dar și de la o viață la alta… Desigur că lucrurile sunt mult mai complexe decât a avea în tine un transformator: ai de fapt, un transformator: dar care este în interconexiune cu Totul, care primește informații infinite de la acest Tot, care vine cu niște informații stocate din milioane de alte vieți, care vine cu informații din memoriile speciilor, din memoria individului, dar care mai poate fi și reprogramat, clipă de clipă, prin ceea ce oferă societatea, educația, cultura, sau prin efortul personal. Și care se mai poate și auto-reprograma automat (adică are un fel de inteligență proprie) – pe măsură ce evoluează! (De ce? Din nou – din cauza acelor potențialități de conștiință –cit, aflate mereu în structura sa).

Această procesare energetică presupune, simplist, o conectare la “energetica” din jur, apoi o procesare-transformare, apoi o emisie… Iar ceea ce rezultă din toate aceastea – este, în final, manifestarea individului în actuala sa viață: manifestare mental-emoțională, comportamentală, karmică, etc. (de ce “Manifestare”? Din nou, pentru că aceasta este capacitatea intrinsecă a energiei shakti, capacitatea de a se manifesta, capacitate care se va menține, se va perpetua, “va coborî” – în toate formele sale de manifestare… Așa cum shakti a Existenței se manifestă ca ființe, la rândul lor – acele ființe vor putea și ele să manifeste, TOCMAI PENTRU CĂ ȘI ELE CONȚIN – ACELEAȘI CARACTERISTICI ALE PRIMORDIALITĂȚII… (“Ceea ce este sus este și jos”, spun creștinii…, doar că nu există “sus și jos”, ci doar frecvențe diferite, de la cele mai rafinate – la cele mai grosiere, ale aceleiași “capacități de manifestare”)…

Revenind, ființele vor continua să se exprime ca proprie manifestare, aparent independentă! Iar asta va deveni în final – viața individului… (la fel -a societății, a umanității, în ansamblul ei).

De ce manifestare “aparent independentă”? Pentru că depinde unde este situată capacitatea de înțelegere a privitorului: dacă această înțelegere este încă situată în zona relativă-omeneasă, atunci mintea respectivă nu va putea vedea decât “felia” aceasta a manifestării omenești. Și va traduce ceea ce vede în termenii cunoscuți de “emoții negative, ranchiună, frică, răutate, etc.”. Dacă înțelegerea respectivului privitor este ceva mai extinsă, atunci ea va putea cuprinde și câte ceva din cele explicate mai sus.

Revenind la “instrumentele energetice de lucru”, adică la chakre și sistemul energetic în ansamblul său: evoluție – înseamnă a perfecționa aceste transformatoare de energie.

În prezent omenirea funcționează cu primele 3 transformatoare predominante, adică cu primele 3 chakre. Acestea sunt cele mai grosiere, pe scara de “rafinare verticală” a acestora…

Mai spuneam noi că fiecare chakră are ea însăși un spectru întreg de frecvențe, bine-nțeles că și primele 3 chakre au asta: ele conțin și canale de frecvențe foarte frumoase, asta înseamnă (în termenii omenești, desigur!) – stabilitate, prietenie, generozitate, curaj, echilibru, acele trăsături minunate și din ce în ce mai rare… Atâta doar că aceste canale sunt cam nefuncționale…

Dar în termenii Existenței – repetăm, ele sunt doar frecvențe… (și acesta este tot un cuvânt omenesc, asta pentru că nu putem vorbi cu “Cuvintele Existenței”…)

Revenind din nou la transformatoare, funcționarea acestora se va desfășura în funcție de posibilitățile lor de lucru: asta înseamnă câte canale de recepție și de emisie au ele deschise, câte anume sunt înfundate, amputate, disfuncționale, care anume frecvențe pot fi procesate (din nou – vorbim de recepție, transformare, emisie), precum și de capacitatea intrinsecă a chakrei de procesare, calitativă și cantitativă, capacitate de transformare – dar și de “susținere” a anumitor frecvențe; precum și de puterea ei concretă de a face toate astea. Ceea ce rezultă, de obicei, este un transformator care nu-și face treaba decât parțial, sau incomplet, sau prost, sau periodic.

Ce ar mai fi de subliniat: faptul că aceste “canale” ale chakrelor – sunt setate și ele pe anumite frecvențe: adică ele pot “suporta”, susține, recepționa sau emite – doar anumite frecvențe. Și asta este important – pentru că – prin colmatarea, blocarea, amputarea lor- se explică complementar funcționarea deficitară a chakrelor (doar pe anumite frecvențe).

Revenind, omenirea are la nivelul actual primele trei chakre-transformatoare predominant active; ȘI MAI MULT, din păcate și acestea trei sunt setate predominant pe frecvențele lor “urâte”, de lăcomie, atașamente, violență, agresiune, luptă, egoism, egotism, etc. “Sunt setate”- înseamnă că acestea sunt frecvențele lor obișnuite “de lucru”, acestea sunt frecvențele cel mai ușor susținute, procesate, recepționate și emise de către chakre, pentru că și spectrul respectivelor chakre este asemănător.

Cred că aici se află răspunsul la a doua întrebare: cam atâta pot chakrele să facă, din păcate, în acest moment.

Vestea bună este că omenirea ar trebui (și poate) să evolueze, Vestea proastă este că nu prea o face… Evoluție însemnând schimbarea, restructurarea, resetarea acestor transformatoare: a tuturor, în ansamblul lor, DAR și obținerea unor noi moduri de funcționare, de la alte nivele. Ori asta înseamnă saltul calitativ la nivelul chakrei inimii…  și pentru asta s-a străduit Iisus…, și pentru asta ne străduim și noi…, pt că iată, sunt necesari mii de ani și mii de vieți pentru a face funcțional acest “transformator al inimii”, pentru a reuși de aici o procesare energetică “frumoasă” și, respectiv, o funcționare “condusă” de la acest nivel.

Aici intervin exercițiile noastre zilnice de deschidere a inimii, exercițiile de centrare în inimă (“centrare” – înseamnă exact asta, a funcționa de la nivelul inimii, zilnic, mereu…). Adică a avea acele canale deschide, pentru recepția-emisia de noi frecvențe (bunătate, empatie, generozitate, iubire, bucurie…), dar și a avea capacitatea intrinsecă a “transformatorului” de a suporta aceste noi frecvențe, de a le transmuta pe cele vechi, de a lucra cu frecvențele noi. Și, desigur, de a avea forța respectivă pentru a o face (vezi “puterea” chakrei).

Bine-nțeles că mai există celelalte nivele de evoluția, ale chakrelor superioare (în paranteză fie spus: acestea sunt funcționale partial la toată lumea, ele asigură comunicarea, relaționarea, gândirea… dar atenție, și ele au deschise doar câteva canale, incomplete, și dizarmonice). Iar atunci dezideratul ar fi ca și aceste chakre superioare să devină deschise, frumoase… (din nou: rolul exercițiilor de curățare-deschidere-rafinare a chakrelor, de armonizare, de conectare în Univers…)

Revenind, simplist, din nou: Existența furnizează permanent o energie primordială, care va fi procesată de către transformatoarele omenești.

Această energie va fi, în plus, rafinată, pe măsură ce aceste transformatoare devin și ele mai rafinate. Și ele vor întoarce acestă energie din ce în ce mai rafinată, mai subtilă…, o vor reîntoarce Existenței… Și acesta este de fapt sensul evoluției.

Energia kundalini ascensionată de fapt asta înseamnă: o energie shakti primordială, la început stagnantă, “adormită”, care se va rafina din ce în ce mai mult, pe măsura ascensiunii sale prin sistemul de transformatoare… (atenție însă: transformatoarele noastre trebuie să fie deschise, frumoase, funcționale la capacitatea lor maximă – pentru ca această rafinare să fie posibilă! De unde, din nou, necesitatea muncii energetice de curățare, deschidere, etc., a chakrelor).

Și odată ajunse la capacitatea lor maximă de funcționare și de rafinare, aceste transformatoare își vor fi îndeplinit rolul: acela de a desăvârși “circuitul Existenței” prin ființe…

Totul este doar “un joc” (lila) al Existenței, al frecvențelor sale “absolute” care devin Manifestare, apoi o descoperire, o rafinare, o desăvârșire a acestor frecvențe… și o reîntoarcere a lor “în absolut”…

Desigur că aceasta… este doar o “explicație omenească”, pe putința de explicare și înțelegere a minții omenești…

Mintea Universală nu are nevoie de toate astea…

Evoluție – înseamnă și asta: a ne apropia de Mintea Universală, acolo unde întrebările-răspunsurile nu își mai au rostul… Unde rămâne Înțelegerea dincolo de minte sau de cuvinte… Înțelegerea dincolo de înțelegere…

Indra

– Multumesc, Indra

Deci pentru Existență noi, oamenii, suntem niște Curcubee, cu atât mai luminoase cu cât reușim să manifestăm și să susținem manifestarea Ei prin noi, prin Ea…

 

Și vom evolua prelungind, expandând și rafinând frecvențele culorilor acestor Curcubee până vom reuși să avem conștiința ”contopirii” nonmentale, nonsenzoriale și noncognitive cu Ea…

Până vom trezi în noi înțelegerea dincolo de înțelegere a neseparării de Ea, într-o smerită și infinită beatitudine?

Ce poate fi mai minunat de-atât? Cine poate să-și dorească altceva sau mai mult de-atât?

Fie iubirea caldă a luminii Absolutului mereu acolo unde ești!

Cu iubire, recunoștință și gratitudine,

Oana