CD-ul conține explicații, comentarii referitoare la tehnica de meditație: comentarii clasice, dar și prin prisma abordărilor particulare ale Școlii noastre… Oferim astfel noi abordări, noi sensuri, noi subtilități…

În plus – câteva meditații ghidate, legate tocmai de aceste explicații, de variantele mai subtile de lucru ale Vipassanei…

Iată doar un fragment, mult mai mult – pe CD; la fel – găsiți acolo exersările concrete…:

  • ”Vipassana este cunoscută ca tehnică…, dar mai mult, dacă o înțelegi, o practici și o simți, vei vedea că ea este o CALE…, cu mai mulți pași, cu mai multe trepte, O CALE SPRE INTERIORUL TĂU, SPRE CENTRU, SPRE SINE, spre ESENȚĂ…
  • Este Tehnica cea mai apropiată” de practicant…
  • Secretul Vipassanei este că folosește respirația ca vehicul al atenției, permițându-ți astfel o interiorizare din ce în ce mai profundă, până când vei ajunge, folosind respirația, în interiorul tău, la Sinele tău, la Esență

Este și tehnica cea mai paradoxală: atât de simplă și totuși, atât de complexă…

Prin simplitatea ei, prin lipsa ei de ornamente, prin claritate, Vipassana  este o esență a meditațiilor, reprezintă chintesența artei de a fi prezent, a artei de A fi.

Apoi – tot ceea ce înseamnă “meditație”, toate valențele meditației – vor fi regăsite în Vipassana…

Depinde de modul în care o exersezi, depinde de “valența” pe care o accentuezi, vei face diferiți pași, vei trece prin diferite etape… ACEASTA ESTE ABORDAREA LiLA”.

Ea oferă toate treptele, care sunt însă înlănțuite într-o spirală interioară, ele decurg unul dintr-altul, și ele toate converg, te conduc – spre Natura reală a lucrurilor…

Ca percepție, ca experimentare directă!…”
(vezi desenul nostru, explicațiile sunt în înregistrările de pe CD)

Coperta CD - VIPASSANA

Se poate comanda de la Casa LiLA, sau trimite prin poștă…

preț: 60 lei