DESPRE TERAPIILE LiLA…

 

Există multe tipuri de terapii, de la medicina clasică – la homeopatie, flori Bach, tehnici energetice; și fiecare dintre ele sunt bazate pe anumite principii.

Terapiile LiLA sunt bazate pe conceptele și filozofia Școlii spirituale LiLA, școală de care acestea aparțin.

Astfel, conform conceptelor Școlii, omul, asemenea a tot, este o manifestare a Existenței:

“Dumnezeul – Brahma creează și recreează în fiecare clipă Universul…”, spune Indra vorbind despre LiLA – Jocul cosmic, și despre LiLA – Școala spirituală. “Prin Grație, prin Miracol, prin Manifestare… Dumnezeul se transformă, clipă de clipă, El Însuși – în Univers… Este marele magician care se manifestă pe Sine însuși în lume… Totul este fluid, totul curge, totul se transformă neîncetat… Dar în același timp, totul este sacru: pentru că totul provine din Dumnezeu, totul este Dumnezeu și totul se va întoarce în Dumnezeu… În esența sa, Lumea este perfectă pentru că Dumnezeul este perfect”.

Desigur… Brahma sau Dumnezeu… sunt doar denumiri omenești – a ceea ce nu poate fi numit, sunt doar încercări de a cuprinde cu mintea – ceea ce este de necuprins…

 

Prin urmare, Dumnezeul se manifestă pe Sine – și prin om… Conform conceptelor Școlii, omul este o frântură din Existență; dar o frântură cu o structură energetică complexă, prin care ar trebui să curgă fluxul Existenței, prin care ar trebui să curgă liber energia Existenței. Această curgere nefiind altceva decât viața omului, cu tot ceea ce cuprinde ea; viață, care, aliniată Existenței, devine armonioasă, frumoasă, fericită.

Însă omul, prin toate manifestările lui (de la gânduri, la fapte, la concepte, la vorbe, la emoții) modifică coerența și consistența fluxurilor de energie care îl compun; adică interferă cu fluxul Existenței. Rezultă Karma, destinul, de cele mai multe ori – boală, nefericire, durere…

 

 

Ce fac terapiile LiLA ?

Încearcă să repună omul în fluxul Existenței… orice ar însemna asta; pentru că a fi aliniat la Existență este cel mai bun lucru care i se poate întâmpla acestei frânturi pe care o numim om.

Acest lucru nu înseamnă neapărat vindecarea fizică, pentru că omul nu este numai corp… Din punctul de vedere al Existenței, nu există sănătate – boală, bun – rău,  pedeapsă – recompensă.  Acestea toate sunt doar etichete puse de o minte umană, limitată și inconștientă. Din punctul de vedere al Existenței nu există decât un echilibru absolut perfect între cauză – efect, armonie și curgere, transformare, evoluție…

Terapeutul LiLA înțelege ce înseamnă cu adevărat “facă-se voia Domnului” și faptul că cel care poate vindeca este numai Universul.

Acest lucru este bine să fie înțeles și de către pacient; și, în plus, faptul că fiecare este responsabil, atât pentru propria boală, cât și pentru destinul lui, ele nefiind altceva decât reflexia propriei sale ființe. Pentru că lucrurile sunt mult prea complexe: nu poate gestiona nimeni miliardele de informații din viața fiecăruia (și vorbim nu numai despre viața prezentă, ci și despre toate cele trecute). Toate viețile, relațiile, emoțiile, greșelile, violențele, sunt mult prea multe pentru a putea fi gestionate, înțelese, rezolvate, vindecate omenește. Iar uneori încăpătânarea de a vindeca corpul sau de a forța anumite evenimente, se poate opune flagrant curgerii Existenței.

 

Atunci ce fac terapiile LiLA?

Încercă să repună omul în fluxul Universului. Spunem că “încearcă” pentru că, da, terapeutul își face treaba lui, dar ideal ar fi ca și pacientul să facă același efort, de înțelegere, conștientizare, schimbare, încredere. “Du-te și nu mai păcătui”, spune Iisus…

Prin urmare, caracteristica Terapiilor LiLA este aceea că terapeutul nu intervine cu mintea și voința sa în actul terapeutic, adică nu adaugă alte blocaje și altă karmă; din contră, încearcă să deblocheze, să curețe, să fluidifice, pentru ca Existența să se poată manifesta armonios.

Este nevoie ca pacientul să înțeleagă și să accepte toate aceste lucruri pentru a beneficia de terapiile LiLA.

Terapeuții LiLA încearcă ei înșiși să se supună “voii Domnului”, curgerii Existenței, pentru a nu perturba armonia și frumusețea Universului, lucru pe care încearcă să-l transmită și pacienților lor.

În același timp, terapiile LiLA lucrează asupra corpului energetic uman, deblocând, curățând, încărcând apoi cu energie: ceea ce crează condițiile perfecte pentru vindecare, schimbare, evoluție: dar așa cum o va gândi Universul – în măiestria sa de neimaginat.

Terapiile LiLA nu exclud și nici nu contravin medicinei alopate, ci încearcă să lucreze sincron cu aceasta, dar conform principiilor Școlii. Există situații de urgență care au nevoie de intervenții brutale, accesibile doar medicinei clasice; o boală gravă, creată în ani de erori, nu poate fi remediată într-o ședință de terapie, cu atât mai mult cu cât pacientul nu înțelege și nu își poate schimba imediat, în mod fundamental, felul de a privi viața, de a trăi…

Astfel terapiile LiLA se înscriu într-o altă categorie de terapii, cu mult superioară celor care au ca viză doar vindecarea corpului. Omul este privit în ansamblul său, ansamblu care cuprinde întreaga lui viață cu tot ce conține ea : trecut, relații, servicii, familie… viață care are nevoie de vindecare, în ansamblul ei.

 Terapiile LiLA încearcă să ajute omul să se lase trăit de Existență, să se lase – în mod conștient! trăit de Existență, printr-o stare permanentă de luciditate și prezență.

Sau, altfel spus “să facă voia Domnului”, atitudine care este cea normală și corectă, singura care generează armonie și vindecare… Vindecare nu numai a corpului fizic, ci și a sufletului, a destinului, a vieții, a karmei …

Dr. Gabi Ciorbea

stetoscop-lila