Realitatea Absolută este același lucru cu Natura ta reală, sau Esența minții, sau Natura reală a orice. Fizicienii îi spun singularitate. Creștinii îi spun Dumnezeu.

Putem să-i spunem cum vrem; doar că Ea nu poate fi definită, nu poate fi înțeleasă și nu poate fi percepută cu mintea obișnuită. Oricât s-ar strădui cineva să-i dea o definiție, nu va putea să o dea, doar “va arăta înspre” Ea, așa cum spun orientalii.

Ca să ajungi la realitatea Absolută trebuie să fii tu însuți în Ea. “Tu însuți” – însă fără “tine”: adică fără mintea și egoul tău…

În rest nu poți avea decât informații “despre”, iar acestea de obicei se dau prin negații: nu are început, nu are sfârșit, nu are cauză, acolo nu există timp, acolo nu există suferință.

De ce ? pentru că tot ceea există în sfera lucrurilor care “au” câte ceva, ține foarte mult de minte. Și atunci, ca să poți descrie o stare unde mintea nu poate să ajungă, este greu să te folosești de exact această minte și de acele cuvinte ale ei…

– Dar există un scop final al acestui drum pe care oamenii ar trebui să-l parcurgă? întrebă același Omuleț, care, se vede treaba, nu înțelesese nimic…

– Finalul este descoperirea Esenței tale: și în acel moment mintea ta va fi mintea Universului, gândurile tale vor fi gândurile Universului, voia ta va fi voia Universului, comportamentul tău va fi ceea ce vrea Universul să facă prin tine. Pentru că în momentul în care tu dispari ca ego, Universul va lucra prin tine, pe diverse căi neștiute, nebănuite. Nu vei mai fi tu, acolo, cel egotic: va fi vocea Universului și conștiința Universului prin tine…; iar singura ta dorință va mai putea fi doar aceea de a-i ajuta pe ceilalți… Cum? Lăsând Universul să-i ajute prin tine!

Realizarea Sinelui înseamnă a-ți da seama că și tu ești una cu Tripura, cu Conștiința transcendentă, exact ceea ce afirmă Tripura Însăși: faptul că Ea este Totul… Iar “realizare” – înseamnă o experiență interioară, înseamnă să simți, să știi acest lucru, nu doar să îl reciți ca pe un “slogan spiritual”.

Și atunci tot secretul devine, de fapt, descoperirea Sinelui în tine. Iar pentru asta nu trebuie decât să dai jos straturile care îl țin ascuns. Nu trebuie să cauți Sinele undeva în exterior, nu trebuie să te duci nicăieri… Iar într-Acolo te va conduce meditația…

Pornise el de la ceea ce înseamnă o Cale spirituală în termenii cei „omenești”…, își rememoră Spiritul acest fragment de drum al Învățăturilor sale. Și, iată, poate că reușise acum să-l încheie la un alt nivel, în încercarea sa de a-i conduce pe Omuleți, măcar teoretic, în apropierea acelui minunat „fruct” al Căii: realizarea Sinelui, reîntoarcerea la Esență… Universul e construit din spirale, infinite, întrepătrunse, majestuoase… Oare construise, și el, o micuță spirală coerentă, în acest Univers?! O spirală care să arate și ea, Înspre… Îi va răspunde Universul la asta, cu siguranță…, zâmbi Spiritul din acea Tăcere a non-minții…, din Tăcerea începuturilor și sfârșiturilor, Acolo unde se naște respirația grandioasă a Creației, Acolo unde Shiva devine Shakti a sa, Manifestarea… Manifestare care își va cânta veșnic, prin însăși ființarea sa, Originea: Ham‑sa…, ham‑sa… Nu există decât El…, Nu există decât El…, Nu există decât El…

Cuprins

O Cale înspre tine… ……………………………………………………………..7

O Cale înspre tine…, apoi renunțarea la acest „tine”… ……………9

Jnana yoga, povestea minții și a ego-ului… ………………………….39

Despre mai multe minți, în Yoga sutra a lui Patanjali…  ……..105

Tehnicile de fixare: shamata, shinay… ……………………………….149

Despre yoga, Upanișade, mintea buddhi și non-acțiune… ……163

Despre realizarea Sinelui, în Tripura Rahasya… ………………..193

Trebuie să mori pentru a renaște… …………………………………….247

Despre starea de Buddha, în Mahayana Uttara Tantra… ……283

Ham‑Sa, cântecul respirației: nu există decât El… ……………..339

351 pag.

40 lei