Generalități: energetică, transformare și complementaritate a algoritmilor spirituali

Algortimii sunt strict legați de conceptele Școlii, mai ales în zona de lucru comportamentală și de atitudine interioară.

Această modificare comportamentală, chiar și impusă  – înseamnă a mă struni” (sunt vorbele sugestive ale Dhammapadei, pentru cine a fost la acel an de comentarii pe marginea textului). Sau “Vreau, aud, fac!”, iată, este un algoritm de practică – pe care îl voi aplica acum și asupra muncii cu algoritmii!

Această modificare comportamentală va schimba și energetica, structura mea profundă vibrațională” (= calitatea mea interioară).

Care va impregna, la rândul ei, tot ceea ce gândesc, vorbesc, fac… (vezi algoritmul “Impregnării”).

Algoritmii au însă asociate și exerciții…, iar asta va contribui, prin energetica acestor exerciții, la simțirea și stabilizarea lor. Algoritmii influențează deci energetica (calitatea interioară a practicantului), iar munca energetică (îmbunătățirea acelei calități interioare prin exerciții energetice, mantre, etc.) – stabilizează algoritmii: cele două merg mână în mână.

De exemplu – algoritmul “Smereniei” are asociat “Dușul de energie cu mantra Iartă-mă”…; de algoritm și de exercițiu se leagă apoi algoritmul “Non-violenței”, dar și cel al “Conștientizării”…

Mai știți? Un puzzle al practicii, care trebuie parcurs pas cu pas; algoritm cu algoritm. Apoi integrat, apoi rafinat…

Pentru a înțelege asta – algoritmii trebuie însă practicați; la fel – acele exerciții. Altfel veți citi aceste rânduri – desigur…, crezând că știți/ înțelegeți toate acestea (“NU știi”!!! Este un alt algoritm universal; de care îți vei da seama doar după MULTĂ practică: adică “Vreau, aud, fac”!!!)

Este un puzzle în dinamică, pentru că algoritmii sunt complementari, ei se întrețes…, decur, curg – unul dintr-altul…, ei se îmbină precum piesele de puzzle, înspre alcătuirea desenului final.

Algoritmul “Smereniei” – este complementar cu algoritmul “Nu știu”…

Dar algoritmii mai și “evoluează”…. De fapt practicantul evoluează, se schimbă, se rafinează… (acea calitate interioară, iat-o! acel rafinament interior, dar și de înțelegere, dar și de simțire…), algoritmii se transformă și ei în mod secundar, pe măsura acelui practicant.

De exemplu Algoritmul “Smereniei” – se completează cu “Nimic nu mi se cuvine”…

Și va deveni “Fă-te mereu mic”…

“Nimic nu mi se cuvine” – va avea ca pereche mai rafinată “Nimic nu îmi aparține”…

Algoritmul “Spune DA” – se va rafina, devenind “Deschide-te spre orice”…

Sunt trepte de practică, înțelegere-mai rafinată-conștientizare-simțire…

Vă invităm pe dvs. să descoperiți legăturile și transformarea algoritmilor. Din nou, asta se va realiza doar… practicându-i, simțindu-i, integrându-i!

Și asta face parte – din Cale, din PRACTICA DVS. PERSONALĂ, se cheamă SADHANA…

Și, din nou, “Este mereu vorba (și) despre tine”!!!

Indra

(textele aparțin Școlii LiLA, copierea ar trebui să fie făcută doar cu acordul Școlii. Dar dacă practicați acești algoritmi, o puteți face și fără asta!  Chiar ne-am bucura!)