Neti neti:

Este celebra frază a Upanişadelor, a Advahutei Gita, a şcolilor de Jnana yoga şi Vedantine: “nici acesta, nici acela…”

Folosită ca tehnică de meditaţie şi dezidentificare, ea semnifică de fapt:“nu sunt corpul acesta, nu sunt mintea, nu sunt emoţiile, nu sunt ego-ul acesta…”

De ce o negaţie?

Pentru că “în cele din urmă, starea de Bhairava (Realitatea Ultimă, Realitatea Supremă) nu poate fi măsurată în termeni de timp, spațiu sau direcție, nu poate fi indicată de către un atribut sau o denumire, nici descrisă în cuvinte”(14), ni se explică în Vijnana Bhairava Tantra.

Şi mai departe, “pentru a se apropia de ea, practicantului nu-i rămâne decât negația: nici acesta, nici acela… Neti, neti… Astfel el va ajunge să treacă dincolo de minte, dincolo de timp…”

Apropierea de Natura ta reală, de Esenţa ta, de Starea de Brahman, de Absolut, nu se poate face decât eliminându-te “pe tine”…

Care sunt pasii? Mai întâi – aflarea acestui adevăr: dintr-o şcoală, de la un maestru… mai apoi repetarea frazei, “obişnuinţa” cu acest nou adevăr… Apoi urmează conştientizarea, viziunea din ce în ce mai clară, apropierea… Şi în cele din urmă, experimentarea… căci doar experimentarea are valoare, în rest sunt doar cuvinte, doar etichete și noi construcții mental-egotice…

”Cineva  poate avea această experiență interioară (conștiința stării de Bhairava) doar atunci când mintea este liberă de orice fluctuații sau construcții mentale. El poate experimenta această stare de beatitudine în Sinele său Suprem, Atman”…(15)

Experimentarea se poate produce însă doar într-o stare non-mentală… de unde tehnicile de oprire a dialogului interior, de “dizolvare a minții”… De unde meditaţia cu mandala neti neti…

 

Indra

 

neti 5 centrat 450 pix